deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sürüncemede tutmak deyimi:

Sürüncemede tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi sonuçlanıncaya kadar boş yere geciktirmek, uzatmak.
"Düğün işini fazla sürüncemede tutmasak diyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.