deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Suspus etmek deyimi:

Suspus etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Susturmak.
"Tepkilerden sonra, seyirciler adamı suspus ettiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.