deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sütüne bırakmak deyimi:

Sütüne bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi birinin namusuna, insanlığına bırakmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.