deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? deyimi:

Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? deyiminin anlamı ve açıklaması

"İşin bu denli acele ve önemli mi?" anlamında kullanılan bir söz.
"Kız tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Gel biraz diyeceklerim var."
"Bu ne acele Kazım Amca, tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun?"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.