deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Taban dalmak deyimi:

Taban dalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Futbolda topla oynayan oyuncunun hareketini engellemek için doğrudan doğruya tabanla müdahale etmek.
"O pozisyonda topa taban dalması, çok kötü sonuçlara yol açabilirdi."
"Topa taban dalması nedeniyle penaltıya sebep oldu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.