deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Takati yetmemek deyimi:

Takati yetmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gücü yeterli olmamak.
"Şu kütüphaneyi çekmeye takatim yetmedi."
"Artık dördüncü kata çıkmaya takatim yetmiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.