deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Takatsizlik duymak deyimi:

Takatsizlik duymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güçsüz ve kuvvetsiz kaldığını anlamak.
"Sabahtan beri ayaktayım, takatsizlik duymaya başladım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.