deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Takdir eylemek deyimi:

Takdir eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Beğenmek.
"Sınıftaki davranışlarını çok takdir eyliyorum."

2. Önemini, gerekliliğini, değerini anlamak.
"Takdir eylersiniz ki bu parayla bir ay geçinmek zor."

3. Değer biçmek, değerlendirmek.
"Bu yağlı boya tabloya ne kadar takdir eylersiniz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.