deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Takım taklavat deyimi:

Takım taklavat deyiminin anlamı ve açıklaması

Hepsi, parçalarıyla birlikte.
"Takım taklavat toplayıp bize gelmiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.