deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tam maaşla tekaüt deyimi:

Tam maaşla tekaüt deyiminin anlamı ve açıklaması

İşi az, ödeneği çok olan bir işe yerleşenler için söylenen bir söz.
"Burada bekçilik yapıyorum, tam maaşla tekaüt."
"Tam maaşla tekaüt bir iş bulmuşsun, sakın kaçırma."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.