deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tane bağlamak deyimi:

Tane bağlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Meyve veya herhangi bir bitkinin tohumları tane durumuna gelmek.
"Mısırlar tane bağlamış, kopardım beş altı tane."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.