deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tarife gelmemek deyimi:

Tarife gelmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Açıklanması güç olmak.
"Benim şu an yaşadığım duygular tarife gelmez ki."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.