deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Taş taş üstünde koymamak deyimi:

Taş taş üstünde koymamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her şeyi yıkıp yerle bir etmek.
"Belediye araçları gecekonduları yerle bir ettiler, taş taş üstünde koymadılar."
"Büyük deprem, taş taş üstünde koymamıştı."
"Yaşanan savaş, taş taş üstünde koymamış, tüm şehir enkaz halindeydi."
"Kardeşime bir şey olursa, bu mahallede taş taş üstünde koymam.”
"Taş taş üstünde koymamaya yemin etmiş, hemen yola çıkmıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.