deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Taş üstünde taş koymamak deyimi:

Taş üstünde taş koymamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her şeyi yıkıp yerle bir etmek.
"Belediye araçları gecekonduları yerle bir ettiler, taş üstünde taş koymadılar."
"Büyük deprem, taş üstünde taş koymamıştı."
"Yaşanan savaş, taş üstünde taş koymamış, tüm şehir enkaz halindeydi."
"Kardeşime bir şey olursa, bu mahallede taş üstünde taş koymam.”
"Taş üstünde taş koymamaya yemin etmiş, hemen yola çıkmıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.