deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tazının çullusu da bir çulsuzu da deyimi:

Tazının çullusu da bir çulsuzu da deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişi çok kötü bir duruma düşmüş ise süslü giysiler içinde olması durumunu değiştirmez, iyileştirmez.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.