deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tefsir edilmek deyimi:

Tefsir edilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yorumlanmak, anlamlandırılmak.
"Ayetlerin tefsir edilmiş halini de okuyun."
"İlgili kanun yanlış tefsir edilmiş."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.