deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tehlikeye düşürmek deyimi:

Tehlikeye düşürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sıkıntı, üzüntü veya zarar oluşturacak bir duruma sokmak.
"Hatalı sollama yapanlar, trafikteki diğer araçları da tehlikeye düşürüyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.