deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Teklif tekellüf deyimi:

Teklif tekellüf deyiminin anlamı ve açıklaması

Samimi olmama, resmî olma durumu, teklifli olma.
"Şirket çalışanları teklif tekellüf bir yeğe çıktık."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.