deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Temel tutmak deyimi:

Temel tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Temelin kazılacağı zemin sağlam olmak.

2. Sürüp gidecek bir duruma gelmek, kökleşmek, yerleşmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.