deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Temerrüde düşmek deyimi:

Temerrüde düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ödenmesi hâlâ mümkün olan borcu ödememekte direnmek.
"Temerrüde düşmüş borçları ödemek için kaynak arıyorlar."
"Tüm borçları temerrüde düşmüş, ödemeleri imkansız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.