deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Teneffüs etmek deyimi:

Teneffüs etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Soluk almak.
"Hastalığından dolayı teneffüs etmekte zorlanıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.