deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Teneşir kargası deyimi:

Teneşir kargası deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok zayıf kimse.
"Teneşir kargası gibisin, biraz kendine bak."
"Beslenmesine dikkat etmiyor, teneşir kargası gibi kaldı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.