deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tepeden tırnağa kadar deyimi:

Tepeden tırnağa kadar deyiminin anlamı ve açıklaması

Her yanı, baştan aşağı, bütün vücudu.
"Tepeden tırnağa gözden geçirdi ihtiyarı."
"Tepeden tırnağa kadar ıslanmıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.