deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Termik santral deyimi:

Termik santral deyiminin anlamı ve açıklaması

Yakıtla işletilen elektrik santralı.
"Termik santraller çevreyi yaşanmaz kılıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.