deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Teslim bayrağı çekmek deyimi:

Teslim bayrağı çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yenilgiyi kabullenmek, teslim olmak.
"Tamam, teslim bayrağını çekiyorum."

2. Bir çekişme sonunda karşısındakinin istediğini yapmaya razı olmak.
"Yakında teslim bayrağını çekerler, endişeye kapılmayın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.