deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Teslimiyet göstermek deyimi:

Teslimiyet göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin isteğini olduğu gibi kabul etmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.