deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tetikte bulunmak deyimi:

Tetikte bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her an uyanık ve hazır bulunmak.
"Ben size tetikte bulunun, gözünüzü dört açın demedim mi?"
"Gelmezler ama sen yine de tetikte bulun."
"Her an müdür gelebilir, tetikte bulunalım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.