deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ticaret müşaviri deyimi:

Ticaret müşaviri deyiminin anlamı ve açıklaması

Ticaretle ilgili işlerde ilgililere fikir veren kimse.
"İstanbul'da ticaret müşaviri olarak görev yapıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.