deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Top yekûn deyimi:

Top yekûn deyiminin anlamı ve açıklaması

Eksiksiz olarak, toplam olarak.
"Top yekûn savaşa karşıydılar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.