deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Toprağı bol olsun deyimi:

Toprağı bol olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

Müslüman olmayan ölüler için “Hayırla anılacak kişiydi, ruhu huzur içinde olsun.” anlamında söylenir. Müslüman ölüler için "Allah rahmet eylesin" denir.
"İyi bir insandı, toprağı bol olsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.