deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tuluat yapmak deyimi:

Tuluat yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir metne dayanmadan içe doğduğu gibi konuşmak ve oynamak, doğaçlamak.
"Tuluat yapmak konusunda çok yetenekli."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.