deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tutunacak bir dalı olmak deyimi:

Tutunacak bir dalı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güveneceği bir kimse veya şey bulunmak.
"Zor durumda kalsak da tutunacak bir dalımız var çok şükür."
"Delikanlıyı işe alalım, tutunacak bir dalı olsun."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.