deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Üçkağıda gelmek deyimi:

Üçkağıda gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hileyle aldatılmak.
"Ben kolay kolay hileye gelmem."
"Üçkâğıda gelmişsin, sana sahte para vermişler."

Üçkâğıt: Hile, düzen, dolap.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.