deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ufku açılmak deyimi:

Ufku açılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İleriyi görebilmek, bakış açısı geniş olmak.
"Ufku açılsın diye yurt dışına gönderdik."
"O kadar eğitime rağmen ufku açılmıyorsa bir şey diyemem."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.