deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ufku dar olmak deyimi:

Ufku dar olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İleriyi görememek, bakış açısı geniş olmamak.
"Ufku dar olduğu için çok şey kaybediyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.