deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Uğuru açık deyimi:

Uğuru açık deyiminin anlamı ve açıklaması

Talihli.
"Uğuru açık bu çocuğun, çekilişleri hep o kazanıyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.