deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Umutları tükenmek deyimi:

Umutları tükenmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Artık olacağını, gerçekleşeceğini beklememek.
"Öğretmen adaylarının umutları tükenmeden atamalar yapılmalı."
"Yolda kaldık, umutlarımız tükenmek üzereydi, son anda siz geldiniz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.