deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Uşaklığını yapmak deyimi:

Uşaklığını yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir kimseye hizmet veya kulluk etmek.
"Aralıksız dokuz yıl o konağın uşaklığını yaptım."
"Dileyin bir ömür sizin uşaklığınızı yapayım efendim."

2. Kendi çıkarı için yasal veya ahlaki olmasa bile başkasının her dediğini yapmak zorunda olmak.
"Para babalarının uşaklığını yapmaktan vazgeçmiyorlar."
"Biz kimin uşaklığını yaptığını iyi biliyoruz."
"O adamın uşaklığını yapmayı bırak, başın büyük belaya girecek."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.