deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Usanç vermek deyimi:

Usanç vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Usandırmak, bıktırmak.
"Davranışları artık usanç veriyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.