deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Üst baş deyimi:

Üst baş deyiminin anlamı ve açıklaması

Kılık kıyafet, giyim kuşam.
"Üstüne başına hiç bakmaz ki o."
"Gel sana yeni üst baş alalım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.