deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Üstüne kalem çekmek deyimi:

Üstüne kalem çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gereksiz olduğunu belirtmek için üstünü çizmek.
"Bazı siparişlerin üstüne kalem çekmek zorunda kaldım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.