deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Uygunsuz kadın deyimi:

Uygunsuz kadın deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü yola sapmış kadın.
"Ev sahibi evini uygunsuz kadınlara vermek istemiyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.