deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Uyur uyanık deyimi:

Uyur uyanık deyiminin anlamı ve açıklaması

Yarı uykulu.
"Uyur uyanık ayakta nöbet tutmaya çalışıyordu."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.