deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Uzatmayalım deyimi:

Uzatmayalım deyiminin anlamı ve açıklaması

Kısacası.
"Uzatmayalım, hepiniz çok değerlisiniz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.