deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Üzerine çullanmak deyimi:

Üzerine çullanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Saldırarak üzerine abanmak.
"Hırsız, yaşlı adamın üzerine çullanıp tüm parasını çalmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.