deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Vazifesinden olmak deyimi:

Vazifesinden olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şey bir kimsenin görevleri arasında olmak.
"Bahçeyi temizlemek de onun vazifesinden olduğu için söyledim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.