deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ya Allah deyip atılmak deyimi:

Ya Allah deyip atılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Cenab-ı Hak`a sığınarak atılmak.
"Ya Allah deyip düşmanın üzerine atıldı."
"Öncü yiğitler ya Allah deyip ileri atıldılar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.