deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ya bu deveyi gütmeli, ya da bu diyardan gitmeli deyimi:

Ya bu deveyi gütmeli, ya da bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı ve açıklaması

"Bu işi mutlaka yapmalı, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamaz." anlamında kullanılır.
"Başka çare yok, ya bu deveyi gütmeli, ya da bu diyardan gitmeli."
"Milyonlarca parayla takıma geldi, ya bu deveyi gütmeli, ya da bu diyardan gitmeli."

Gütmek: Hayvan ya da hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak dolaşmak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.