deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yadigâr bırakmak deyimi:

Yadigâr bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hatırlanmak için arkasında bir kimseyi veya bir nesneyi bırakmak.
"Bu köstekli saati babam yadigâr bıraktı bizlere."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.