deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yallah etmek deyimi:

Yallah etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Atma, yollama vb. işleri hızla yapmak.
"Bu kömür çuvallarını, bu gece depoya yallah etmek lazım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.